Soita! Kahitie 23 05200 RAJAMÄKI 0400778686 seppo.kortelainen@rakennuskortelainen.fi

Rakenteiden kuivauspalvelut

Vuotovahingon sattuessa kartoitamme vahingon laajuuden ja kartoituksen perusteella
osastoidaan vaurioitunut alue ja rakenteesta puretaan esim. pinnotteita taikka kalusteita jonka
jälkeen asennetaan tarvittavat kuivaimet tilaan ja aloitetaan rakenteen kuivaus.

Kuivauksen aikana seurataan kosteusmittauksilla rakenteiden kuivumista ja kosteusmittauksista
luodaan raportit. Mittausten perusteella pystytään toteamaan rakenteen kuivuminen ja tämän
jälkeen aloittamaan tilan ennallistaminen.